Borsa Oynama Teknikleri Nelerdir?

Borsa Oynama Teknikleri Nelerdir?Borsalar yoğun olarak değerli kağıtlar, emtialar ve dövizlerin işlem gördüğü genel pazarlardır. Dünya geneline bakacak olursak çok farklı alanlarda ihtisaslaşmış büyük borsalar mevcuttur. Türkiye’de ise borsa işlemleri ağırlıklı olarak hisse senetleri üzerine gerçekleştirilmektedir. Borsada işlem gören hisse senetleri ise aksi belirtilmediği sürece adi hisse senetleridir. Bu senetler sahiplerine sermayeden aldıkları payın miktarını belirtmelerinin yanı sıra yönetime katılma, oy kullanma, kar payı alabilme ve tasfiye durumunda bakiye kalırsa bundan da pay alma gibi haklar sağlarlar.

Borsada İşlem Yapabilmek için Bir Aracı kurum Seçmeniz Gerekir

Borsada işlem yapmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birçok husus mevcuttur. Bunların başında ise bir aracı kurum seçmeniz gerekir. Aksi takdirde borsada gerekli işlemleri yapmanıza izin verilmeyecektir. İster bireysel ister kurumsal yatırımcı olun borsada vereceğiniz emirlerin SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) izinli bir aracı kuruluş tarafından borsaya iletilmesi gerekir. İzin almış olan kuruluşlar arasından bir aracı kurum seçmek istediğinizde, dikkat etmeniz gereken ciddi kriterler mevcuttur.

Aracı kuruluşlar yaptığımız işlemlerde farklı farklı komisyon oranları uygularlar. Eğer yüksek komisyon oranı uygulayan bir aracı kuruluşla çalışmaya başlarsak elde ettiğimiz karın büyük bölümünü belki de tamamını bu aracı kuruluşa vermemiz gerekebilir. Bu nedenle komisyon oranları, seçim yaparken dikkat edeceğiniz en önemli noktalardan bir tanesidir.

İkinci bir nokta ise borsa işlemlerine başladığınızda bu işlemler için aracı kuruluşun bize sağladığı teknik alt yapı olacaktır. İnternet üzerinden çalışan ara yüzde bize sağlanan verilerin anlık mı yoksa gecikmeli olarak mı bize ulaştığıdır. Bu durum oldukça önemlidir. Gecikmeli olarak iletilen veriler nedeniyle çeşitli kayıplara uğramamız ihtimal dahilindedir. Bu nedenle anlık verileri sunan bir kuruluşu seçmeniz daha yararlı olacaktır.

Yeni aracı kuruluş seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu aracı kuruluşun bünyesinde yetkin bir araştırma ve analiz ekibinin bulunup bulunmadığıdır. Hizmet aldığımız kuruluş bünyesinde yer alan böyle bir ekip tarafından yapılan doğru yönlendirmeler sonucunda ciddi anlamda gelir elde edebileceğimiz yatırımlar yapabiliriz.
Bahsedilen bu 3 kriteri birlikte inceleyerek bizim için en uygun aracı kuruluşu seçmeniz gerekiyor.

Kar Payı Dağıtımı Nasıl Yapılır?

Halka açık olan anonim ortaklıklar mali yıllar sonunda kar elde ettiklerinde bunların belirli bir bölümünü ortaklarına dağıtabilirler. Temettü yani kar payı dağıtımının nasıl yapılacağı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu tebliğ dahilinde bakılacak olduğunda halka açık olan anonim ortaklıklar genel kurullarında belirlenen kar dağıtım sistemleri dahilinde ve kar dağıtımı ile ilgili mevzuata uygun bir şekilde genel kurulda aldıkları kararlar sonrasında kar payı dağıtabilirler. Bu anonim ortaklıkların kar dağıtımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı asgari noktalar mevcuttur.

  • Bunlardan birincisi o yıl ya da mali dönemde kar payı dağıtılacağı ya da dağıtılmayacağı eğer dağıtılacaksa taraflar için ne kadar kar payı dağıtacak belirlenmelidir.
  • İkinci nokta olarak ise bu kar payının nasıl ödeneceğidir. Yani hepsi mi nakit olacak yoksa belirli bir kısmı nakit diğer bölümü hisse senedi şeklinde mi olacaktır.
  • Üçüncü nokta ise kar payının ödeneceği tarihtir. Kar payı dağıtımı bu kararın verildiği genel kurul toplantısının gerçekleştiği hesap döneminin sonu itibariyle başlamalıdır.
  • Dördüncü husus ise kar payı ile ilgili olarak bir avans verilip verilmeyeceğidir. Eğer verilecekse bununla ilgili hususların da netleştirilmesi gerekir. Kar payları dağıtıldığı tarihte mevcut olan tüm hisse senetlerinin hangi tarihte ihraç edildikleri ya da kişilerin ellerine geçtiği dikkate alınmadan, herkesin payı oranında eşit olarak verilir. Şirketler kar paylarının hepsini nakit, hisse senedi veya belli bir bölümünü nakit kalanını hisse senedi, diğer bir seçenek olarak da kalan kısmı dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakabilirler. Burada çok önemli bir nokta vardır. Gerekli yedek akçeleri ayırmadıkları ve ana sözleşmesinde yer alan hisse sahipleri için gerekli kar paylarını ayırmadıkça şirket içinde başka yedek akçelerin ayrılmasına ya da elde edilen karın diğer seneye aktarılmasına veyahut da çeşitli intifa senedi sahiplerine yönetim kurulunda bulunan üyelere ve diğer kişileri kar payı dağıtılmasına asla müsaade edilmez. Bu hükmen düzenlenmiştir.

Kullanacağınız Stratejinin Ana Unsurları Ne Olmalıdır?

  • Borsada kar elde etmenin yöntemlerinden biri temettü elde etmektir ama bunun dışında asıl kazancı doğru alanlara yatırım yaparak uzun veya orta vadede elde edebilirsiniz. Bu nedenle doğru bir aracı kurumu en uygun komisyon oranları ile seçmelisiniz.
  • Yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmadan borsada işlem yapmaya başlamamak sizi zarardan koruyacaktır. Bu nedenle bu taleplerinizi aracı kurumunuza iletip gereklerini yerine getirmelerini sağlayın.
  • Uzun vadeli bir borsa yatırımcı olun. Anlık işlemlerden kaçının.
  • Finansal anlamda iyi bir okuryazar olarak gerekli analiz ve değerlendirmeleri yapın.
Hadi Paylaş!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir